Srdce lékařům

Akce srdce lékařům vznikla jako poděkování zdravotníkům v první linii.

Poděkování v podobě perníkových srdcí od nás obdrželi lékaři a veškerý personál v první linií vybraných nemocnic. Tato srdce byla darována do Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocnice Pardubického kraje, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice, Chrudimská nemocnice a Litomyšlská nemocnice. 

Ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové to byla konkrétně oddělení KARIM, plicní, infekční a dětské oddělení, laboratoř a pracovníci v odběrovém stanu.

 

KARIM - lékaři z tohoto oddělení nám zaslali poděkování ve formě fotografie níže

Karim FNHK

Zdravotníci z DĚTSKÉ KLINIKY FNHK

Dětská klinika FNHK

Personál Nemocnice Pardubického kraje

Nemocnice Pardubice

 

Všem těmto lidem patří veliké díky za obětavost při plnění svých pracovních povinností.